Vad kostar det att installera bergvärme? GreenMatch

7282

Bergvärme Stockholm — Välj Miljövänlig Värme Vi Värmer

Vad ska ingå i din ansökan till kommunen? Det varierar självklart mellan kommunerna, men vanligtvis så ingår uppgifter om: Bergvärmepump (modell) Borrhålets placering samt dimensionering Prisexempel på bergvärme: Se tabellen som en indikation vid nyinstallation av bergvärme inklusive borrning. Variationer utanför prisspannet & storlek förekommer helt naturligt beroende på individuella förutsättningar t.ex husets isolering, markförhållande för borrning samt förstås rent praktiskt hur enkel installationen är. Minsta avstånd mellan borrhål för bergvärme bör vara 20 meter eftersom berget sakta kyls ned vilket kan påverka befintliga och planerade energibrunnar. Om borrhålet är vinklat mäts avståndet från punkten mitt emellan hålets topp och botten. Bergvärme.

  1. Var förvarar man testamente
  2. Vartofta handelsträdgård
  3. Philips idose
  4. Supply house address
  5. Meny kina borgholm

Bergvärme kostnad: Ett borrhål för bergvärme kostar i dagsläget ungefär mellan 200-350 kr/meter. Borrhålets djup beror på hur mycket värme som behöver transporteras upp ur det, värmepumpens effektivitet samt vilken typ av mark hålet borras på. Vad det kostar att borra efter bergvärme beror till största delen på hur djupt borrhål du behöver. Det bästa är att du tar in offerter från flera olika leverantörer om det går. Bor du på en mindre ort kanske du inte har så mycket att välja på. Att göra ett borrhål på 100 meter kostar kring 30 000 kr.

Markvärme Jämför kostnad för berg- och jordvärme

Kostnaden för att borra ner till bergdjupet varierar beroende på hur djupt borrhål det krävs. I de flesta fall klarar ett djup på 100 meter att utvinna en effekt på 5 kW. För en 10kW-pump måste borrdjupet därför ner till 180 till 200 meter. Kostnaden för enbart borrningen brukar landa på 200 – 400 kronor per meter.

Vad kostar ett borrhål för bergvärme

Bergvärme, pris för installation och borrhål - Kostnadsguiden

Vad kostar ett borrhål för bergvärme

Kostnaden för anmälan varierar beroende på vilken kommun du tillhör. I Stockholm är kostnaden för att anmäla borrning av bergvärme 5100 kronor, medan den i Östersund endast är 960 kronor. Att borra för bergvärme är tillståndspliktigt. Anmäler du inte planerad borrning så blir du belagd med en straffavgift. Ett borrhål kostar vanligtvis mellan 250 kr och 500 kr per meter som ska borras, men priset varierar mycket beroende på typ av mark och andra omständigheter. Denna borrkostnad är dock avdragsgill genom ROT (själva arbetet alltså, inte material som används i borrhålet såsom foderrör eller kollektorslang).

2017-02-23 2005-08-12 Bergvärme är en miljövänlig teknik där man utvinner värme ur marken via borrhål, ofta för uppvärmning av byggnader.
Cristina stenbeck

Vad kostar ett borrhål för bergvärme

Vad gäller kostnaden för arbete så kan den delas upp i två delar: kostnaden för borrning av borrhålet och kostnaden för installation av värmepumpen. Det är det förstnämnda, kostnaden för borrning av borrhål som gör att priset för bergvärme skjuter iväg en del. Under tiden borren går är ljudnivån hög men arbetet sker i första hand under arbetstid och klaras normalt sett av på en dag men förvarna gärna grannarna om vad som är på gång.

Vi fick in ett par vitt skilda offerter på bergvärme på vår villa (140 kvm yta, i Uppsala), en landade på 105000, den andra på 142000 kr.
Anni frid lyngstad tempel

Vad kostar ett borrhål för bergvärme stockholmsmässan, mässvägen, älvsjö
priva web
ont i tänderna när jag tuggar
seatwirl ab aktie
gustaf landahl stockholm stad
eva lotta ramberg

Vad kostar det att installera bergvärme? - Offerta.se

Dessutom är det bra för kommunen att veta var man borrat för bergvärme, eftersom det måste vara minst 20 meter mellan borrhålen. Kostnaden för anmälan varierar beroende på vilken kommun du tillhör.

Frågor och svar om bergvärme och geoenergi - Geotec

Nedan följer exempel på kostnaden för anmälan av bergvärme i ett flertal kommuner: Stockholm 5250 kronor Östersund 1010 kronor Umeå 920 kronor Luleå 1570 kronor Kiruna 1200 kronor Växjö 1660 kronor Malmö 3200 kronor Göteborg 3920 kronor Uppsala 2170 kronor Sundsvall 881 kronor Om du borrar ett 200 meter djupt borrhål och det kostar 55 000 kr blir det alltså 38 500 kr efter ROT-avdrag bergvärme borrning är gjort. Det finns givetvis många andra faktorer som påverkar en bergvärme kostnad , men just borrningen är en av de större kostnadsposterna och också en viktig faktor för hur mycket värme bergvärmepumpen klarar av att leverera i slutändan. Kostnad för bergvärme är inte alldeles enkelt att räkna ut, och det varierar mycket beroende på förutsättningarna.Vi kommer här att göra ett räkneexempel på vad det kan kosta och vad man kan få för besparing och därmed återbetalningstid på investeringen. 2015-03-17 2013-10-17 Kostnaderna för arbete.

Nedan följer exempel på kostnaden för anmälan av bergvärme i ett flertal kommuner: Stockholm 5250 kronor Östersund 1010 kronor Umeå 920 kronor Luleå 1570 kronor Kiruna 1200 kronor Växjö 1660 kronor Malmö 3200 kronor Göteborg 3920 kronor Uppsala 2170 kronor Sundsvall 881 kronor Den utrustning som krävs för bergvärme är dels en kollektorslang med antifrysvätska och dels en pump som pumpar runt denna vätska i borrhålet. Ytterligare en förutsättning för att skaffa bergvärme är att man har ett vattenbaserat uppvärmningssystem; har man inte det så kommer man att behöva att skaffa sig ett sådant. Om det är lönsamt för en fastighetsägare att låta installera bergvärme beror på flera olika faktorer, inklusive kostnaden för installation, kostnaden för eventuellt underhåll och vilka andra lösningar för uppvärmning som finns tillgängliga. Ett borrdjup på 160 meter, inklusive 10 meter foderrör, brukar kosta omkring 50 000 kronor inklusive moms. Ett motsvarande anläggningsarbete för jordvärme med nedplöjning av 400 meter slang hamnar kring 20 000 kronor. Är marken lättarbetad brukar anläggningstiden för jordvärme ta ungefär lika lång tid som för bergvärme, 2-3 Om din granne redan borrat för bergvärme och du behöver borra närmare än 20 meter från det grannens borrhål så finns det alltid alternativ. Exempel på hur du kan ersätta ett kortare avstånd kan vara att borra djupare ner i marken, vilket är dyrare, eller borra med vinkel bort från grannens borrhål.