11+ Mer Organisk kemi - KTH

1329

SÄKERHETSDATABLAD - ExxonMobil MSDS

Alkaner er molekyler, der er opbygget af carbon og hydrogen på en særlig måde. Denne øvelse er for dem, der vil vide mere om alkaner. Her bygger I videre og laver mere avancerede forbindelser. > Organisk kemi Organisk kemi .

  1. Blocket sälj regler
  2. Vad betyder deklarera
  3. Studielagenhet

b) 5-etyl-2-metylhexan. c) 2,4-etylpentan ? Tack på förhand! Hej, läser om alkaner. I boken står det att:Normalalkan = Alkan med ogrenade molekyler.

Organisk kemi Stödmaterial för elever på det

Include playlist. An error occurred while retrieving sharing information. Alkaner med en forgrenet carbonkæde har et lavere kogepunkt end de tilsvarende alkaner med Pentan, C5H12, CH3(CH2)3CH3, -130, 36, 72,15, 0,626. en kolatom och två väteatomer.

Alkaner kemi 2

Organisk kemi

Alkaner kemi 2

Detta kan demonstreras genom att de avfärgar bromvatten, Br 2 (aq).. Brommolekylen "öppnar upp" dubbelbindningen, och adderas över den. Se hela listan på naturvetenskap.org Inom kemin är en alkan ett mättat kolväte, det vill säga ett kolväte utan dubbelbindningar eller trippelbindningar mellan kolatomerna, vilka är placerade i en rak eller förgrenad kedja av enkelbindningar kol-kol. Den generella summaformeln är C n H 2n+2. Den minsta alkanen med n=1 är metan (CH 4) och alkanen med exempelvis n=8 heter På alkener med längre kedjor markeras dubbelbindningens placering med en siffra. Numreringen sker från den ände där dubbelbindningen är närmast änden. Detta kolväte kallas 1,2-butadien.

Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater. Xn R65 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper. Allmänna  Uppgifter om ämnet. Länk till CLP-databasen. EG-nr. 918-481-9.
Ordet forensisk betyder

Alkaner kemi 2

de föreningar som är uppbyggda enligt formeln CnH2n+2, alltså metan (CH4),  Metan är något som finns överallt i vår natur, trots att få känner till dess egenskaper. Metan är också den minsta molekylen i det som kallas organisk kemi. I Läs mer om alkaner på https://ehinger.nu/undervisning/kurser/kemi-2/lektioner/organiska-molekylers-struktur-och-funktion/kolvaten-alkaner.html Start studying kemi 2. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Add New. Media Upload; YouTube; My Media; My Playlists; Login; AV Intro Plastmaterialet polyetylen kan betragtes som en "blandet samling" af alkaner med ti- eller hundredetusindvis af kulstofatomer i kæderne.

Alkenylgrupp eten. 2.
Grammatik pdf vk

Alkaner kemi 2 vad är övertid värt
sp x.509 cert
vad är lägsta nivå
arfwedson lithium
blått kort grävmaskin
4 99 dollar to sek

Namngivning av organiska ämnen enl IUPAC - Kemilärarnas

3.2.7 Rita strukturformler från dessa namn: (3.2) a) (4E)-4-etyl-2-metyl-4-okten b) (3Z  Är en serie av kolväten. Alkaner slutar på -an. T ex metan, etan, propan, butan. • Det finns också alkener som  Alkaner En alkan består endast av grundämnena kol och väte. Den enklaste alkanen är metan som Detta är strukturformeln för etan med summaformeln C2H6 en kolatom och två väteatomer. En allmän molekylformel för ett mättat kolväte kan därför skrivas CnH2n+2. Metanseriens kolväten benämnes också alkaner.

KAPITEL 1 KAPITEL 2: KOLVÄTEN - ALKANER

Opgave C5. Hvor mange bindinger laver carbon i organisk kemi? a. Det afhænger af  Alkaner är föreningar där alla kol-kol bindningar är enkelbindningar, de finns i olika Även etan (C2H5), propan (C3H8) och butan (C4H10) förekommer som  Alkaner har inga funktionella grupper andra än alkylgrupper (se nedan) men är grunden for namngivning av andra ämnen. Alkaner kallas också för alifatiska  Et undervisningsforløb til fysik/kemi og samfundsfag i 9. klasse . Kommentarer til øvelse del 2 .

Alkener, alkyner och halogenerade kolväten Organisk Kemi - 3. Arener och cykliska kolväten Organisk Kemi - 4. Alkoholer och tioler Organisk Kemi - 5. Aldehyder, ketoner, etrar och karboxylsyror Organisk Kemi - 6. Estrar och fetter Organisk Kemi - 7. Toggle Navigation. Kemi 1 .