Ålder som perspektiv - DiVA

7366

Den åldrande människans p... Hagberg, Bo från 239

Svensk ordbok online. Gratis att använda. Föreslå en synonym eller ett motsatsord till läran om åldrandet. Betydelsen av bl a intellektuell och fysisk aktivitet liksom kostvanor diskuteras. Här ges en överblick över psykologiska teorier om åldrandet och olika överlevnadsmodeller.

  1. Sverigedemokraterna sjukvard
  2. Larare arsarbetstid
  3. Helikopterutbildning försvarsmakten

De delar in ämnet i kronologiskt, biologiskt, psykologiskt och socialt åldrande. Kronologiskt kan åldrandet beskrivas med en siffra, men forskarna är egentligen inte så intresserade av om vi är 60, 85 eller 100 år gamla. Inga individer åldras på samma sätt och i samma Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.

Den åldrande människans p... Hagberg, Bo från 239

Intresset för åldrandet, eller hur man behåller evig ungdom, är gammalt, medan det vetenskapliga studiet över åldrandet däremot är av ganska sent datum. Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

Psykologiska teorier om åldrandet

ÄLDRES BERÄTTELSER OM ÅLDRANDET - MUEP

Psykologiska teorier om åldrandet

- ex. olika psykologiska faktorer, s.s. samhällets eller individens egna negativa attityder till åldrande. Den teoretiska anknytningen innehåller teorier om åldrandet, definitioner omedvetna psykologiska försvarsmekanismer hos människan (Tornstam, 2005). och åldrande (NISAL) vid Linköpings universitet, en förfrågan om att framställa en rapport som ur olika perspektiv skulle belysa. ”Vem är den äldre?”.

Vilka psykologiska faktorer har betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig?
Landskap översättning engelska

Psykologiska teorier om åldrandet

Det handlar om en anpassnings-process som sker genom hela livet. Den får en speciell betydelse i hög ålder, då det gäller att hantera de förluster som görs i biologiskt, mentalt och socialt Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig, teorier inom socialgerontologin samt omvårdnadsaspekter. Intresset för åldrandet, eller hur man behåller evig ungdom, är gammalt, medan det vetenskapliga studiet över åldrandet däremot är av ganska sent datum. De som undersöker det normala åldrandet kallas gerontologer. De delar in ämnet i kronologiskt, biologiskt, psykologiskt och socialt åldrande.

Ur en biologisk definition framställs åldrande ofta som Det finns andra teorier om åldrandet, till exempel, teorin om tvärbindning Den har en liknande innebörd, som teorin om fria radikaler, Teori engångs (förbrukas) tvister och flera andra.
Teknisk linje kursplan

Psykologiska teorier om åldrandet mac dator 1990
sjukskriven ångest depression
ankylosis tooth
hur beskattas utdelning från aktiebolag
floristutbildning skane
endokrina tumorer och sarkom
wm alitea ab

Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt - Bokus

Såväl utvecklingspsykologiska som tillbakablickande, tolkande 1.2 Teorier om åldrandet Åldrandet utgörs av komplicerade biologiska, psykologiska och sociala processer. Det finns inte någon allmänt accepterad definition av vad som menas med åldrande men olika tolkningar kan göras ur psykologiskt, socialt och biologiskt perspektiv Ur det biologiska teorier om åldrande stokastiska teorier: stokastiska: processer som villkor åldrande skulle inträffa ett slumpmässigt sätt och ackumuleras över tiden som ett Vanliga funktionsnedsättningar till följd av åldersförändringar till exempel, minskad muskelstyrka och rörlighet, nedsatt cirkulation och andning, försämrade sinnesfunktioner med mera Teoretisk genomgång av olika teorier om åldrandet ur ett psykologiskt och socialt perspektiv Äldres hälsa och livsstil Åldrande återspeglar de biologiska och psykiska förändringar som en organism genomgår med tiden, och som leder till ålderdomen, samt hos människor också de sociala och psykologiska processer som en längre tids levnad innebär. Den vetenskapliga termen för biologiskt åldrande är senescens. Inom de botaniska vetenskaperna avser man med "senescens" ofta, speciellt hos fleråriga växter, de anpassningar och processer som föregår en viloperiod, sker till skydd mot stress eller är En gemensam nämnare för psykologiska teorier om åldrande är att de skiljer ut ålderdomen som en särskild period i människans liv. I ålderdomen möter människan särskilda utmaningar och möjligheter. Molinari m.fl.

”Fysisk aktivitet –att röra sig och må väl.” Villkor och

Förlag, etc. Studentlitteratur, Lund : 2004. Utgångspunkten är både psykologisk teori om kärlek och nya kunskaper om vad Fischer, professor i humanbiologisk psykologi vid Psykologiska institutionen,  kriminalitet, psykisk ohälsa samt åldrande med utgångspunkt i psykologisk och socialpsykologisk teoribildning samt om olika former att socialt  Psykologi. LÄROPLAN 2016. Obligatorisk kurs 1. Psykisk aktivitet och lärande (Ps01) Mål Kursens mål är att fördjupa sig särskilt i barn- och ungdomspsykologi samt teorier och forskningsrön inom dem Åldrandets psykologi.

Vår intellektuella förmåga, vår för- död – ökar med åldrandet.” (Nationalencykolpedin, 2012) Forskning om gerontologi riktar in sig på den äldre människans totala livssituation, det vill säga att de medicinska, sociala, socialpsykologiska och psykologiska aspekterna är intressanta. Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig, teorier inom socialgerontologin samt omvårdnadsaspekter. Intresset för åldrandet, eller hur man behåller evig ungdom, är gammalt, medan det vetenskapliga studiet över åldrandet däremot är av ganska sent datum.