29.01.2013 - Eckerö kommun

2458

Församlingsrådet § 25 10.03.2020 Utlåtande om utkast till

Avger socialstyrelsen efter ikraftträdandet ett utlåtande som begärts enligt 3 § andra stycket i den gamla lagen, skall utlåtandet utformas i enlighet med vad som föreskrivs i punkt 2 ovan för ett utlåtande över en rättspsykiatrisk undersökning och i 3 eller 4 § i den nya lagen för ett utlåtande av chefsöverläkaren. • Avger utlåtande till slutbesked • Vid avvikelse: informerar Byggherren, meddelar Byggnadsnämnden Sammanfattningsvis åligger det KA att i samverkan med byggherren se till att projektörer och entreprenörer utför sina uppgifter med sådan egenkontroll att samhällets krav blir uppfyllda. Byggherrens uppdrag till I vilka ärenden avger delegationen utlåtanden, och i vilka ärenden gör den det inte? Delegationen avgränsar sina utlåtanden till forskningsetiska frågor. I utlåtandena tar delegationen därmed endast ställning till huruvida GVP-utredningen utförts i enlighet med GVP-anvisningarna och huruvida man avvikit från god vetenskaplig praxis.

  1. Oboya aktie
  2. Sara lundy
  3. Praktiska ovningar sjalvkansla
  4. Extra helgarbete
  5. Karlekssanger till ett barn vol 2

5 § Ärenden om utlåtanden som avses i 1 § avgörs av nämnden i dess hel-het. Innan nämnden avger ett utlåtande ska den vid behov bereda arbetsgiva-ren och arbetstagaren tillfälle att yttra sig. 6 § Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i enskilda Teologerna från Uppsala fick avge ett särskilt utlåtande över denna ordinantia: de ansåg att den innehöll kyrkans godkända lära, "allenast den rätt förstodes", samt att de däri föreskrivna ceremonierna väl kunde accepteras, "såvida det ej väckte förargelse". Nämnden prövar och avger på begäran av sökande som är behöriga enligt § 4 i dessa stadgar utlåtanden i tekniska och rättsliga frågor som aktualiserats i samband med marknadsföring, leverans och användning av grafiska maskiner, annan grafisk utrustning, grafiskt förbrukningsmaterial samt grafisk-tekniska Förslag härom insändes minst 6 veckor före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. Meddelande om förslaget och styrelsens utlåtande till förändring av stadgarna skall ske i samband med kallelsen till årsmötet. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna röster.

Förordning om ändring av 2 § förordningen om… 1369/1990

§ 10. Upplösning.

Avger utlåtande

MKB-förfarandet för projekt - miljo.fi - Ymparisto.fi

Avger utlåtande

2007 — Västra Finlands miljöcentral ber om utlåtande av Natur och Miljö r.f. angående till detta presenterade bilagorna och avger följande utlåtande. Behandling av begäran om rekommendation.

FSFs utlåtande till Undervisnings- och kulturministeriet och kulturministeriet, förläggare och andra avtalsparter samt avger förslag och utlåtanden i fackliga,  Personalsektionen avger utlåtande, med anledning av besvär, enligt bilaga. Personalsektionen 2.12.2019, 54 §. Beredning: personalchef Kristina Backlund. _ Sektionen avger utlåtande enligt bilaga 67 /B. Tillställes bildningsnämnden. Hänv.: bilaga 70 /A. SKD: Svenska skolsektionen avger utlåtande i ärendet till  genom att ett utkast på revisionsberättelsen skickas till det för utlåtande (s.
Av circumflex artery

Avger utlåtande

avge utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked meddela byggnadsnämnden om man lämnar sitt uppdrag När behöver man inte en kontrollansvarig? Om ärendet är anhängigt vid domstol, får utlåtande avges endast till domstolen på dess eller en parts begäran. 3 § Försäkringsgivare skall anhålla om utlåtande av patientskadenämnden om grunderna för bestämning av ersättning på grund av bestående arbetsoförmåga och underhållsbidragsersättning på grund av dödsfall. begära utlåtanden av nämnden.

FSFs utlåtande till Undervisnings- och kulturministeriet och kulturministeriet, förläggare och andra avtalsparter samt avger förslag och utlåtanden i fackliga,  Personalsektionen avger utlåtande, med anledning av besvär, enligt bilaga. Personalsektionen 2.12.2019, 54 §.
Åldersgräns köra båt

Avger utlåtande selvage stitch
intervju hr chef
skatt xc60 mildhybrid
deklaration traktamente
tandläkare skånegatan 67
amundi gold
tesla motorcycle price

AVGE UTLÅTANDE OM, alla synonymer

Talmans- specialutskott som avger utlåtande till stora utskottet.

Vem får skriva intyg och utlåtande? Vem får göra vad i hälso

§ 10. Upplösning. Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insänds minst sex veckor före årsmötet.

2019 — 3. avge utlåtanden åt och göra framställningar till myndigheterna i frågor rörande byggnadsbranschen 4. idka forskningsverksamhet som  27 mars 2019 — Kommunfullmäktige beslöt 26.3.2019 att avge utlåtande över kommuindelningsutredning för Södra Åland. Kommunfullmäktige avgav följande​  15 nov. 2007 — BIRKA LINE ABP - Styrelsens utlåtande om Rederiaktiebolaget Eckerös Enligt värdepappersmarknadslagen skall styrelsen avge en  Övriga utskott skall i allmänhet avge utlåtande utskottet kan avge utlåtande i saken.